“Believe in the Power of Believing in Children”

Telefoon: 082 686 7955

Kliniese Sielkundige

Dr. Dinelle Faul

in Vereeniging en in Nelspruit

Hier is ‘n klompie skakels na goeie artikels oor verskillende aspekte van die versorging van kinders wat jy dalk na kan loer. Kliek net op die skakel om die artikel in ‘n nuwe blad in jou “browser” oop te maak:

What is Working Memory and How does it Affect your Child and Teenager?

Oulike Wenke vir Graad R en Graad 1 kinders

25 speletjies wat jou kind se konsentrasie help bou:

Helping Non-Autistic Children Cope with Their Asperger’s or HFA Sibling

Developing Friendships: Tips for Children and Teens with Asperger’s

What Children with Asperger’s Syndrome wish You knew.

Violent Asperger’s Children: What Parents and Teachers Can Do

Strategies to reduce being bullied and teased: Prof Tony Attwood

Relationship Problems of Adults with Asperger’s Syndrome, an article written by Tony Attwood

Best Parenting Practices for raising Kids of the Autistic Spectrum

Benefits of a weighted blanket – bringing relief for problems with sleep, anxiety, sensory integration disorders and even Asperger’s Syndrome.  

50 Positive characteristics of Asperger’s