“Believe in the Power of Believing in Children”

Kliniese Sielkundige

in Vereeniging

Dr. Dinelle Faul

Ringweg 4, Drie Riviere, Vereeniging
                       Telefoon:  082 686 7955


Kind in terapie by sielkundige tieners met probleme Tienergroep by kindersielkundige in Vereeniging Kindersielkundige in Vereeniging besig met speelterapie
Om skool toe te gaan verander in ‘n tranedal wat dit ook vir die ouers baie moeilik maak om hulle huilende kinders alleen by die skool te laat.
Sommige kinders reageer op spanning deur stil te raak, te onttrek en nie meer met maatjies te speel nie. Dit is nie ongewoon vir kinders om kwaad te word oor wat met hulle gebeur en dan hierdie woede in hulle optrede te wys, deur net nie meer na ma of pa se reëls te luister nie. Hulle kan weier om hulle samewerking te gee en selfs tantrum in ‘n poging om hulle sin te kry. Hoewel hierdie soort gedrag die lewe vir die ouer baie moeilik kan maak, is dit in werklikheid die kinders se hulproep. Dis hulle manier om te wys dat hulle hulp nodig het.
Dis veral die kleiner kind wat op hierdie manier om hulp roep. Te meer so omdat hulle nie die vermoë het om in woorde te vertel hoe gebeure hulle affekteer nie. Hulle wys dit eerder.
Wanneer jou kind gehelp word, is dit juis hierdie onvermoë om hul belewenis te verwoord wat oorkom moet word. En speel is die mees natuurlike manier om hierdie blokkasie te oorkom. Vandaar die feit dat kinders gehelp word deur middel van speelterapie. Veral die kleiner kind.
Daarom word ‘n kindervriendelike speelkamer gebruik as die omgewing waarin die kind gehelp word. In hierdie veilige omgewing word die kind dan gehelp om in en deur middel van speel te verwoord wat hulle beleef. Hulle kan hulle vrese, bekommernisse, unieke behoeftes en innerlike beleweniswêreld met die terapeut speel-speel deel. Wanneer die terapeut die kind beter verstaan, werk hy/sy dan saam met die ouers om met oplossings vorendag te kom.
Hierdie praktyk maak gebruik van Kindgesentreerde Speelterapie wat daarop fokus om kinders te help om traumatiese gebeure in hulle lewe te verwerk en hulle selfvertroue en selfbeeld te verbeter.  Kinders leer speel-speel om op ‘n kreatiewe wyse weer hulle sprankel, lewenslus en waagmoed terug te kry.

Wanneer die lewe jou kind druk, kom dit op baie maniere in hulle gedrag tot uiting. By sommige kinders veroorsaak dit dat hulle skielik nie wil deurslaap in die nag nie, of dat hulle nie in hulle eie kamers wil slaap nie, maar tussen ma en pa wil inkruip. Ander kinders raak bang en huilerig as hulle nie vir ma of pa fisies sien nie.

’n Helpende hand
in die lewe van kinders…