“Believe in the Power of Believing in Children”

Kliniese Sielkundige

in Vereeniging en in Nelspruit

Dr. Dinelle Faul

Kind in terapie by sielkundigetieners met problemeTienergroep by kindersielkundige in VereenigingKindersielkundige in Vereeniging besig met speelterapie

Telefoon: 082 686 7955

Wanneer die lewe jou kind druk, kom dit op baie maniere in hulle gedrag tot uiting. By sommige kinders veroorsaak dit dat hulle skielik nie wil deurslaap in die nag nie, of dat hulle nie in hulle eie kamers wil slaap nie, maar tussen ma en pa wil inkruip. Ander kinders raak bang en huilerig as hulle nie vir ma of pa fisies sien nie.

’n Helpende hand
in die lewe van kinders…

COVID 19…. jou kind…. en terapie

Die COVID-19 pandemie het ons jonger kinders se lewens ook ingrypend geraak. Kinders jonger as 10 jaar is geneig om baie konkreet te dink. Dit beïnvloed hoe hulle die virus epidemie verstaan en beleef. Hulle raak angstig en bekommerd oor die welstand van hullself, vriende en familie. Hulle beleef ook verlies omdat hulle nie hulle vriende en onderwysers meer so gereeld kan sien nie. Roetines het verander wat ook verandering in gesinsdinamiek teweeg bring.

In die prakyk besef ons dat ouers nou baie ondersteuning benodig om hulle kinders sinvol te kan bystaan. Ons bied daarom ondersteuning aan ouers in die vorm van ouerleiding gesprekke op elektroniese platvorms soos Zoom. Of deur telefoniese gesprekke.

As jy ‘n Zoom of telefoon sessie met ons wil reël, kliek jy net hieronder… en stuur vir ons ‘n e-pos vanaf ons kontak bladsy. Ons sal jou dan help om die nodige reëlings in plek te sit.

Kliek hieronder om
‘n sessie te reël