“Believe in the Power of Believing in Children”

Kliniese Sielkundige

in Vereeniging

Dr. Dinelle Faul

Ringweg 4, Drie Riviere, Vereeniging
                       Telefoon:  082 686 7955


Kind in terapie by sielkundige tieners met probleme Tienergroep by kindersielkundige in Vereeniging Kindersielkundige in Vereeniging besig met speelterapie
Meeste mense word een of ander tyd blootgestel aan minder lekker ervarings – ervarings wat neig om jou lewensbootjie te skud. Dit is dan wanneer jou  gevoelens in ‘n warboel raak en jy nie meer weet wat om met die hartseer, kwaad, alleen of bang gevoelens te maak nie. Dit mag wees dat selfs jou liggaam deur gebeure affekteer is en jy dalk nie meer kan lees, hoor, of rondbeweeg soos jy voorheen gewoond was nie. Daar kan ‘n magdom redes wees waarom mense mag sukkel om aandag te gee en te konsentreer en hulle mag selfs vind dat beplanning van dagtake en die alledaagse lewe soms moeilik raak. Soms raak die storms van die lewe net so oorweldigend dat mense vind hulle begin onttrek en wil ander mense vermy.
Sielkundiges is daar om in sulke tye soos hierdie ‘n helpende hand te verleen.
Dalk kan jy onthou hoe dit gevoel het om jou eerste skooldag bang en onseker deur te maak tussen ‘n magdom van vreemde gesigte, geluide en gebeure.  Of jy mag onthou hoe jy gevoel het toe jy as tiener nie ingepas het by die res van die groep nie, dalk omdat julle as huisgesin dinge net anders as die res van die maats se ouers gedoen het. En net wanneer jy gewoond geraak het aan die hoërskool, dan is jy weer van voor af vreemd wanneer jy dalk die technicon- of universiteits- of selfs beroepslewe moes betree. Sielkundiges is opgelei om in tye van hierdie veranderings mense by te staan.
Soms is daar soveel konflik in ‘n gesin dat egskeiding deur die ouers as enigste uitweg gesien word. Lewensmaats en kinders kan dan nie meer saam met mekaar spandeer soos hulle gewoond was nie. In ander gesinne word ‘n ouer of ‘n kind dalk met ‘n terminale siekte, soos kanker, gediagnoseer en bring dit drastiese veranderinge vir almal in die gesin mee. Ander gebeure soos motorongelukke of honde wat mense aanval en byt, kan mense se liggaamlike voorkoms dramaties verander en selfs liggaamsfunksies inperk. Veranderinge soos hierdie veroorsaak dat mense ‘n gevoel van verlies beleef en werklik hartseer (selfs kwaad) kan wees oor wat hulle uiteindelik moes prysgee. Sielkundiges is daar om mense te help om sulke traumatiese gebeure te hanteer.
Sielkundiges is opgelei om mense van alle ouderdomme, van kleuters tot bejaarde mense, te kan bystaan. Vir hulle opleiding studeer hulle aan ‘n universiteit en moet eers ‘n  drie-jaar graad kursus voltooi. Daarna moet hulle ‘n bykomende Honneursgraad, asook ‘n Meestersgraad in sielkunde behaal. Hierdie opleiding duur gewoonlik 6 jaar of langer. Hierna mag sielkundiges kies om te spesialiseer in ‘n area waarin hulle belangstel en ‘n bykomende doktersgraad verwerf. Om seker te maak dat sielkundiges altyd die beste belange van mense op die hart dra, moet hulle registreer by die Health Professions’ Council of South Africa (HPCSA).
Daar is baie verskillende soorte sielkundiges, en elke sielkundige het gewoonlik spesifieke areas van belangstellings waarin hulle graag mense help. Mens kry Kliniese Sielkundiges, Bedryfssielkundiges, Opvoedkundige sielkundiges, Voorligtingsielkundiges, Neuro-sielkundiges, Forensiese sielkundiges en Navorsingssielkundiges.
Jy mag enige sielkundige vra waarin hulle graag spesialiseer. Vra gerus of hulle sal kan help met dit waarmee jy probleme ervaar. Enige sielkundige wat voel dat jou probleem buite hulle area van opleiding of belangstellings is, sal jou in kontak kan bring met ander sielkundiges, of ander professionele mense wat jou wel sal kan help.
‘n Mens is ‘n baie spesiale, maar ook uniek gekompliseer wese, en daarom werk sielkundiges saam met ander professionele mense, soos dokters, pediaters, neuroloë, psigiaters, ander sielkundiges, maatskaplike werkers,  arbeidsterapeute, spraakterapeute en onderwysers. Al hierdie mense kan baie sinvolle bydraes maak om jou te help om vinniger jou lewensdoelwitte  te bereik. Sielkundiges mag ander opgeleide mense vra om hulle met hulle taak te help, soos byvoorbeeld Psigometriste en Sielkundige Beraders.  (Kliek hier om meer te lees oor hierdie aanverwante beroepsvelde)

’n Helpende hand
wanneer die lewe druk…