“Believe in the Power of Believing in Children”

Kliniese Sielkundige

in Vereeniging en in Nelspruit

Dr. Dinelle Faul

Kind in terapie by sielkundigetieners met problemeTienergroep by kindersielkundige in VereenigingKindersielkundige in Vereeniging besig met speelterapie

Telefoon: 082 686 7955

Kontak my…

Dr. Dinelle Faul is ‘n kindersielkundige met haar praktyk in Drie Riviere, Vereenigng in die Vaaldriehoek. Sy spesialiseer in speelterapie met kinders en in persoonlike begeleiding na beter funksionering en ‘n beter toekoms..

Kontak my