Dr. Dinelle Faul

(Kliniese Sielkundige)Kindersielkundige in Vereeniging
 en in Nelspruit


Telefoon: 082 686 7955

Kliek hierdie skakel om te sien hoe ek in die Covid-19 tyd die kinders, tieners en volwassenes kan help. Veral hoe ons dit prakties laat werk sonder onnodige blootstelling aan die virus.

Kliek hieronder om
‘n terapeutiese sessie te reël